Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawierciu. Szóstka zawsze na szóstkę.

WITAMY W SP6 ZAWIERCIE

PEDAGOG

Strona główna » O szkole » PEDAGOG

wielkość tekstu: A | A | A

Pedagog szkolny mgr Anita Kurek

Godziny pracy 
Poniedziałek   10.00–15.30
Wtorek  8.00–12.00
Środa  8.30–13.00
Czwartek  10.30–15.00
Piątek  8.00–10.30

Najważniejszą osobą w  mojej pracy jest uczeń.
Nie taki pedagog straszny jak go malują!
czyli ….do czego (komu) służy pedagog szkolny?

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma jakiś kłopot a  nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?  Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli  czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja   będzie i tak należała tylko do Ciebie. Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

 •   Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej      ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego- profilaktycznego .
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Komendą Powiatową Policją
 • Sądem Rejonowy – III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich
 • Pedagogami z innych szkół

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku:

•    Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

•    Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

•    Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

•    Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

•    Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

•    Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

•    Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

01

Miła atmosfera.

02

Doskonale wyszkolona kadra.

03

Bardzo dobrze wyposażone pracownie.

04

Dbamy o tężyznę fizyczną.

05

Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych.

06

Rozwijamy umiejetności językowe.

0
nauczycieli

Adres

Szkoła Podstawowa nr 6
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 4

KONTAKT

tel: 32 67 213 72
e-mail: sp6zawiercie@zawiercie.eu

Jesteś zainteresowany naszą szkołą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna