Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawierciu. Szóstka zawsze na szóstkę.

WITAMY W SP6 ZAWIERCIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Strona główna » ARCHIWUM » 2019-2020 » WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

wielkość tekstu: A | A | A

ÓSMOKLASISTO!

Przed przystąpieniem do egzaminu zapoznaj się z Wytycznymi Centralnej Komiski Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminów.

Najważniejsze wytyczne:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
  2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
  5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających
  8. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Pełna treść dostępna jest tutaj.

 

czytano: 157 razy

autor: sp6zawiercie.pl

data dodania: 2020-05-21 15:43:08

01

Miła atmosfera.

02

Doskonale wyszkolona kadra.

03

Bardzo dobrze wyposażone pracownie.

04

Dbamy o tężyznę fizyczną.

05

Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych.

06

Rozwijamy umiejetności językowe.

0
nauczycieli

Adres

Szkoła Podstawowa nr 6
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 4

KONTAKT

tel: 32 67 213 72
e-mail: sp6zawiercie@zawiercie.eu

Jesteś zainteresowany naszą szkołą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna